tresmore คือ

คือ 1 ในกลุ่มบริษัท Thanks Holdings บริษัทยักษ์ใหญ่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ทำธุรกิจ CRM และ Big Data จัดหาและรวบรวม DATA BASE เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์การบริหาร จัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัท สามารถจัดการกระบวนการต่าง ๆ ภายใน ให้ดำเนินการนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างสอดคล้องและตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เก็บพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภค ไลฟ์สไตน์ของผู้บริโภคต่างๆ เพื่อไปจัดทำเป็น CRM


แล้ว CRM คืออะไร?CRM คือ ศาสตร์หรือกลยุทธ์การบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้า

ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้บริษัท สามารถจัดการกระบวนการต่าง ๆ ภายใน ให้ดำเนินการนำเสนอสินค้าหรือบริการได้อย่างสอดคล้องและตอบสนองได้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า เนื่องจากปริมาณคู่แข่งขันในธุรกิจนั้น ๆ มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การแข่งขันก็ย่อมมีความรุนแรงขึ้น ในขณะที่จำนวนลูกค้ายังเท่าเดิม การบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าแบบ CRM จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด นำมาซึ่งความภักดีของลูกค้า สามารถทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสที่จะทำกำไรในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

เป้าหมาย CRM คือ

เป้าหมาย CRM นั้น ไม่ได้เน้นเพียงแค่การบริการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเก็บข้อมุลพฤติกรรมของลูกค้า ที่มีต่อสินค้าและบริการของเรา เช่น พฤติกรรม การใช้สินค้าตามฤดูกาล พฤติกรรมการใช้สินค้าช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ พฤติกรรมการใช้สินค้าช่วงกลางวันแตกต่างจากกลางคืนหรือไม่ พฤติกรรมการใช้สินค้าเมื่อต้นปี แตกต่างจากช่วงกลางปี หรือปลายปีหรือไม่ พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินต่อสินค้าและบริการของเราเป็นอย่างไร การศึกษาความต้องการของลูกค้าในช่วงระยะเวลาที่ต่างกัน อาจนำมาซึ่งรายได้ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนบางคนเข้าใจว่า CRM เป็นโปรแกรมซอฟท์แวร์ ที่ใช้บริหารจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า ซึ่งความเข้าใจดังกล่าวก็ถูกแค่ส่วนเดียว เพราะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ CRM จำเป็นต้องอาศัยเทคโนโลยี มาเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นประวัติของลูกค้า พฤติกรรมของลูกค้าต่อสินค้าและบริการของเรา ยอดค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น จำนวนครั้งที่เคยติดต่อเรา ฯลฯ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะช่วยทำให้เรามีฐานข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้บริษัท สามารถใช้นำมาวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์ เพื่อเอาอกเอาใจ สร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง มีรูปแบบเฉพาะ มีประสิทธิภาพ การที่บริษัทมีข้อมูลอย่างดีพร้อม ก็จะสามารถช่วยลด โอกาสการสูญเสียลูกค้าออกไป ดังนั้น CRM ก็คือเครื่องมือที่จะมาช่วยลดอัตราการสูญเสียลูกค้าไปยังคู่แข่งของเราให้ต่ำลงนั่นเอง

ประโยชน์ของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ต่อบริษัท

1. การเพิ่มรายได้จากการขาย (Revenue Increase)
2. การบริหารวงจรชีวิตของลูกค้า (Customer Life Cycle Management)div>
3. การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการตัดสินใจ (Decision Making Support)
4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Operational Efficiency)
5. เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการ (Speed of Service)
6. การรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ ของลูกค้า (More Comprehensive Customer Profiles)
7. การลดต้นทุนในด้านการขายและการจัดการ (Costs Saving)
8. การสร้างมูลค่าเพิ่ม ( Value Added)

คลิปแนะนำบริษัท อ่านวิธีการทำ Cash back

สร้างรายได้กับ tresmore ด้วย 2 ช่องทางง่ายๆ

1. tresmore ให้ผลตอบแทนแก่ผู้เป็นสมาชิก ที่ร่วมให้ข้อมูลเหล่านี้ในรูปแบบ Cash back มากถึง 20% จากการชำระค่าสินค้าหรือบริการต่างๆด้วยบัตร เครดิต หรือ เดบิต แทนเงินสด ทุกใบเสร็จของการชำระ คืนเงิน 20% ของทุกการใช้จ่าย ไม่ว่าจะซื้อสินค้าตามร้านสะดวกซื้อ ทานข้าว เติมน้ำมัน ซื้อรองเท้า เสื้อผ้า หรือใช้จ่ายอะไรก็ได้ และไม่ต้องเปลี่ยนบัตรเครดิตหรือเดบิต ใช้บัตรเดิมของคุณที่มีอยู่ได้เลย tresmore จะทำให้คุณมีรายได้จากการใช้จ่ายกลับคืนมาเดือนละหลายหมื่นบาทเลยทีเดียว

2. ผลตอบแทนจากการสร้างทีม ซึ่งเราเรียกว่า tresmore รายได้ที่คุณจะได้รับเงินเป็นรายวัน ไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องคิดว่าจะทำยังไง เพราะด้วยระบบของ tresmore จะทำให้ทุกอย่าง่ายขึ้น ทำงานแค่ 10 วัน ก็รับรายได้อย่างต่ำวันละ 200-100,000 บาท
เพียงคุณแนะนำบุคคลอื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อให้ข้อมูล เมื่อคุณแนะนำครบตามเงื่อนไขรับรายได้เป็นรายวันไปเลย มากถึง 100,000 บาท/วัน
ในเดือนตุลาคมปี 2015 tresmore เริ่มให้เงินคืนแก่สมาชิกของเราถึง 20% เมื่อซื้อสินค้าในแต่ละวัน จนถึงเดือนพฤษภาคมปีพ. ศ. 2560 เราได้ก้าวสู่ระดับสากลด้วยแพลตฟอร์มสมาชิกที่ไม่เหมือนใคร วันนี้เราไม่ใช่แค่ บริษัท ต่างประเทศที่มีมูลค่าหลายพันล้านเหรียญสหรัฐ แต่เราก็เป็นประเทศที่มีตลาดทั่วโลกกว่า 130 ประเทศ


ข่าวสารและกิจกรรม
ตารางกิจกรรม
กรกฎาคม 2560
จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.อา.
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6

ร้านค้าที่สามารถขอ CASH BACK คืนได้


เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ

ติดต่อสมัครสมาชิก

พร้อมทีมงานที่จะคอยให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ ตลอดเวลา

ติดต่อเรา

สิ่งที่ต้องทำด่วน! หลังจากเป็นสมาชิก

แนะนำเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องทำด่วนที่สุดหลังจากเป็นสมาชิก tresmore